|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Quận Phú Nhuận
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 441 hồ sơ
Đã giải quyết: 359 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 31 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 62 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
64 hồ sơ
Đã giải quyết
54 hồ sơ
4 52 93 63 31 62 0 0 0 0 0 0
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ