|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Sở Quy hoạch Kiến trúc
 
 
Năm 2018
Đã tiếp nhận: 294 hồ sơ
Đã giải quyết: 520 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 35 hồ sơ
82%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 38 hồ sơ
65%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã giải quyết
10 hồ sơ
96 143 108 70 89 55 247 466 464 231 290 301
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ