|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Sở Quy hoạch Kiến trúc
 
 
Năm 2018
Đã tiếp nhận: 73 hồ sơ
Đã giải quyết: 100 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 49 hồ sơ
71%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 31 hồ sơ
96%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
24 hồ sơ
Đã giải quyết
20 hồ sơ
104 200 88 50 145 70 275 470 368 98 353 189
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ