|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Sở Quy hoạch Kiến trúc
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 404 hồ sơ
Đã giải quyết: 473 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 55 hồ sơ
80%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 66 hồ sơ
69%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
25 hồ sơ
Đã giải quyết
27 hồ sơ
52 64 64 125 104 200 2 80 45 170 275 470
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ