|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Sở Quy hoạch Kiến trúc
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 540 hồ sơ
Đã giải quyết: 492 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 94 hồ sơ
81%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 94 hồ sơ
75%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
25 hồ sơ
Đã giải quyết
44 hồ sơ
15 24 52 79 102 124 1 1 2 62 58 109
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ