|  Login
Tình hình xử lý hồ sơ hành chính của Sở Quy hoạch Kiến trúc
 
 
Năm 2017
Đã tiếp nhận: 266 hồ sơ
Đã giải quyết: 207 hồ sơ
Đúng hạn
Đã giải quyết 41 hồ sơ
100%hồ sơ đúng hạn
Đã giải quyết 55 hồ sơ
21%hồ sơ đúng hạn
Đã tiếp nhận
0 hồ sơ
Đã giải quyết
0 hồ sơ
52 46 15 24 52 15 2 2 1 1 2 43
Picture6.gif Danh sách hồ sơ chờ hẹn trả    Picture6.gif Danh sách hồ sơ trễ hẹn
 
Picture6.gif Về trang chủ