|  Login
Sở Thông tin và Truyền thông
1. Chấp thuận Họp báo
2. Chấp thuận Hội thảo, Hội nghị có yếu tố nước ngoài
3. Cấp phép Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
4. Cấp phép Trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet
5. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
6. In gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài
7. Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
8. Cấp phép hoạt động triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
9. Cấp giấy chứng nhận đăng ký photocopy màu
10. Cấp phép in báo chí, tem chống giả
11. Cấp phép xuất bản bản tin
12. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (TVRO)
13. Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
14. Cấp giấy phép bưu chínhSửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
15. Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính
16. Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn
17. Cấp lại giấy phép bưu chính, văn bản xác nhận thông báo bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được>
18. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử
Sở Kế Hoạch Đầu Tư
1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân
2. Đăng ký thành lập Công ty TNHH 1 thành viên
3. Đăng ký thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
4. Đăng ký thành lập Công ty Cổ phần
Sở Giao Thông Vận Tải
1. Đăng ký cấp bản sao văn bản
2. Đăng ký cấp bản sao giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật phương tiện cơ giới đường bộ cải tạo
3. Đăng ký cấp biển hiệu xe du lịch
UBND Quận 1
1. Đăng ký kinh doanh hộ cá thể
2. Khai trình sử dụng lao động
3. Báo cáo giảm lao động
3. Đăng ký biến động, di chuyển đơn vị
4.Cấp bản sao giấy khai sinh
5. Cấp bản sao giấy chứng tử
6. Cấp bản sao giấy chứng nhận kết hôn
UBND Quận 2
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận 3
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận 4
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký ngừng hẳn kinh doanh
UBND Quận 5
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký ngừng hẳn kinh doanh
UBND Quận 6
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký ngừng hẳn kinh doanh
UBND Quận 7
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận 8
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
5. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận 9
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận 10
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận 11
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận 12
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
5. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận Phú Nhuận
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận Thủ Đức
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận Gò Vấp
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
5. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận Bình Thạnh
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận Bình Tân
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận Tân Bình
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Quận Tân Phú
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
5. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Huyện Bình Chánh
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
5. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Huyện Củ Chi
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
5. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Huyện Cần Giờ
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
5. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Huyện Hóc Môn
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
5. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh
UBND Huyện Nhà Bè
1. Đăng ký cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
3. Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
4. Đăng ký tạm ngưng kinh doanh hộ kinh doanh cá thể
5. Đăng ký ngưng hẳn kinh doanh